خریدار انواع کاغذ و کتاب باطله
 • یک خدمت ویژه

  ارسال و بسته بندی رایگان هدایا شما

  در مجموعه ما شما می توانید لوازم و هدایای خود را به مجموعه های دلخواه برسانید ودر این مسیر با افتخار در کنارتان هستیم .

  ارسال و بسته بندی رایگان هدایا شما
 • پیک کاغذی

  خریدار انواع کاغذ باطله

  سالهاست که در زمینه خرید روزنامه، جزوات درسی و کاغذ باطله، کتاب دست دوم  فعالیت داریم.

  خریدار انواع کاغذ باطله

  مراجعه حضوری

  همکاران ما در محل شما امده و کتاب ها ، مجلا ت و کاغذ باطله شما را درمحل شما دریافت میکنند . همکارانما با ماشین مخصوص ما مراجعه کردن و کارت شناسایی یا معرفی نامه دارند .

  پیک کاغذی

  شماره تماس ما 09373999273

  قیمت گذاری عادلانه

  ما با توجه به معیارهای تعریف شده، کتاب های شما را قیمت گذاری کرده و در این راه همکاران ما سعیدارند که معیارهایشان وقیمت گذاری به نحوی باشد که رضایت شما جلب شود .

  پیک کاغذی

  شماره تماس ما 09198139950

  فروش راحت

  در صورت توافق طرفین و رضایت شما از قیمت اع م شده کل مبلغ بصورت نقدی یا کارتی به حسابشما واریز میگردد. و کا ازشما در یافت میگردد .

  پیک کاغذی

  شماره تماس ما 09907575382

  تبادل کتاب

  همچنین شما میتوانید کتاب های خود را در مجموعه ما تبادل کنیدوتعویض کنید . حتی میتوانید سفارش کنیدمعادل مبلغ کاغذ باطله یا کتاب های شما کتاب به خیریه اهدا شود .

  پیک کاغذی

  شماره تماس ما 09373999273
  پیک کاغذی peykekaghazi

  با پیک کاغذی بیشتر آشنا شوید

  ما فقط کتاب های شما را نمی خریم

  همکاران ما علا وه بر خرید کتاب ها ، کتابخانه ، مجلا ت .  کا لا ها های شما را نیز خریدارهستند و با ایجاد  یک بستر ویژه این امکان را برای بسته بندی و دسته بندی کا هایشما جهت ارسال و اهدا به موسسات خیریه مورد نظر شما  انجام میدهند  .

  در مجموعه ما این خدمات ویژه با موافقت شما انجام می شود و در ضمن بصورتکامل و مستند این هدایا ارسال خواهد شد .

  خدمات ما

  میتوانید با ما بیشتر آشنا شوید

  خرید انواع کتاب وکتابخانه شما

  خرید انواع کتاب وکتابخانه شما

  اهدا لوازم و هدایا شما

  مطالب مفید وخواندنی ما

  دراین قسمت از وب سایت peykekaghazi میتوانید منتخبی از مقاله های ما را ببینید

  خریدار کتاب وکاغذ باطله در غرب تهران

  خریدار کتاب وکاغذ باطله در شرق تهران

  خریدار کتاب وکاغذ باطله درکرج

  خریدار کتاب وکاغذ باطله در شهریار واندیشه